References

Ulstein was established in 1917, starting with the repair and construction of fishing vessels, followed by steel newbuilds including passenger ships, ferries and design and construction of offshore vessels. Recent references include exploration cruise, RoPax, heavylift and offshore wind (SOVs, cable lay, installation).

Ulstein vart etablert i 1917. Frå starten dreiv ein med reparasjon og bygging av fiskebåtar i tre. Deretter kom stålbåtar, mellom anna passasjerfartøy, roro-skip, ferjer og design og bygging av offshoreskip. Den eigenutvikla designserien UT-design vart introdusert i 1960-åra, etterfølgd av ULSTEIN-design frå 2000.

Nyare referansar inkluderer ekspedisjonscruise, RoPax (passasjerferje), tungløft og havvind (SOV-ar, kabellegging, installasjon).

Recent projects:

Please contact us for more information

Companies