Ulstein Verft tek til på utrustinga av det neste cruiseskipet for Lindblad Expeditions

Published


Den 22. oktober 2020 kom skroget av ‘National Geographic Resolution’, eit ekspedisjonscruiseskip for polare reiser, fram til Ulstein Verft. Skipet vert bygd for Lindblad Expeditions. Eit omfattande utrustingsarbeid startar no opp.

For tida er ekspedisjonscruisereiser sett på vent, som følgje av den verdsomspennande koronasituasjonen. ‘National Geographic Resolution’ er framleis planlagt for levering i 2021.

Skipsskroget skal no inn i dokkhallen til verftet, der ein tek til med isoleringsarbeid, elektroinstallasjonar og innreiing av passasjerdelen. Hovudutstyret, mellom anna motorar og thrusterar, har vorte installerte i Polen.

Ved kaia på Ulstein Verft ligg også søsterskipet, ‘National Geographic Endurance’, som vart levert i mars i år, og som skal på jomfrutur så fort Lindblad startar opp att reiseaktiviteten.

Skil seg ut både i utsjånad og oppførsel i sjø

Cruiseentusiastar over heile verda følgjer ivrig med på desse to prosjekta. Utsjånaden på skipa skil seg ut frå andre cruiseskip, med X-BOW®-skroget som eit svært synleg designkjenneteikn, opphavleg utvikla for offshoreskip som arbeider under dei røffaste forholda i verda. X-BOW-skroget pløyer seg fram gjennom bølgjene, og slag og påfølgande vibrasjonar frå sjøen vert reduserte. Med det vert også komforten om bord betra. ‘National Geographic Resolution’ er optimalisert for redusert miljøpåverknad. Mjukare rørsler fører til redusert drivstoff-forbruk og dermed ein reduksjon i skadelege lokale utslepp.

Eit anna aspekt med X-BOW er den uhindra utsikta, som gir optimale moglegheiter til å observere dyrelivet. Designet gjer det mogleg å sjå rett fram og rett ned langs skutesida utan å måtte lene seg framover.

‘National Geographic Resolution’ har mykje rom å tilby passasjerane når dei er på sitt livs ekspedisjonsreise. Med sine 124,4 meter i lengde har fartøyet plass til berre 126 passasjerar. Dei 69 romslege lugarane og suitene inkluderer 12 enkeltlugarar.

Skipet har høg komfortklasse med førsteklasses service for å gi gjestane eit roleg og fredeleg miljø om bord. Spa- og treningsområda inkluderer behandlingsrom, badstuer, treningsrom, avslappingsområde og yogarom, samt to boblebad med glasveggar ut i sjøen for å kunne slappe av i nær kontakt med naturen. Mattilboda omfattar ein hovudrestaurant med eineståande utsikt, og eit utandørs grill- og bistroområde.

Lindblad Expeditions Holdings, Inc. er eit selskap som tilbyr ekspedisjonsreiser, og samarbeider med National Geographic for å inspirere folk til å utforske og bry seg om planeten. Gjennom dette samarbeidet vert det laga marine ekspedisjonsprogram som skal fremje naturvern og berekraftig turisme. Reisene er pedagogisk orienterte, der gjestane får møte og lære av leiande forskarar, samtidig som dei utforskar fantastiske naturmiljø både over og under sjøen ved bruk av toppmoderne leiteverktøy. I 2019 vart Lindblad eit karbonnøytralt selskap som kompenserer for alle karbonutslepp frå sine aktivitetar.

ULSTEIN har hovudkontor i Ulsteinvik. ULSTEIN leverer produkt og tenester innan skipsdesign, skipsbygging og utstyrspakkar til den internasjonale marknaden. I meir enn 100 år har dei skapt morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar saman med sine partnarar. Sidan lanseringa av X-BOW® i 2005 har meir enn 100 X-BOW®-skip vorte leverte frå Ulstein Group.

Skroget til 'Endurance' utanfor Gåsneset, kort tid før ankomst Ulstein Verft. Foto: Daniel Osnes.
Skroget til 'Endurance' utanfor Gåsneset, kort tid før ankomst Ulstein Verft. Foto: Daniel Osnes.

Please contact us for more information

Companies

Contacts