Nexans Aurora vart sjøsett

Published


Den 8. november 2020 blei Nexans sitt kabelleggingsskip, Nexans Aurora, sjøsett ved Ulstein Verft. Det 149,9 m lange og 31 m breie fartøyet skal arbeide i marknaden for fornybar energi og skal mellom anna installere sjøkablar som gjer at havvindfarmar kan bli kopla på straumnettet og såkalla interconnector-system.

Ulstein Verft har ei dokk som måler 225 m i lengde, av dette er 110 meter under tak i dokkhallen. Foto: Daniel Osnes.
Ulstein Verft har ei dokk som måler 225 m i lengde, av dette er 110 meter under tak i dokkhallen. Foto: Daniel Osnes.


Skroget kom til Ulstein Verft i juni 2020 og har i fem månader opphalde seg i det beskytta miljøet i verftet sin dokkhall. I løpet av denne perioden er det utført mange ulike arbeidsoppgåver, mellom anna elektroinstallasjonar, isolasjonsarbeid, montering av det resterande av hovudutstyret (motorar, hovudtavler, thrusterar, vinsjar med meir) og kabelleggingsutstyret, mindre og større installasjonar, innvendig og utvendig maling.

Dei to leggehjula i hekken er blant MAATS Tech sine kabelleggingsleveransar til 'Nexans Aurora'. Foto: Daniel Osnes.
Dei to leggehjula i hekken er blant MAATS Tech sine kabelleggingsleveransar til 'Nexans Aurora'. Foto: Daniel Osnes.

Les om tidlegare milepælar i prosjektet

Etter sjøsettinga vert Nexans Aurora lagt til kai ved Ulstein Verft og vil etter dette gå inn i dei siste utrustings- og oppstartsfasene.

Fartøyet kjem til å verte flaggskipet i Nexans-flåten. Kombinasjonen av erfaring og kompetanse i Nexans, Skipsteknisk, Ulstein Verft og MAATS Tech, som kvar for seg er leiande innan sine felt, har ført til utviklinga av eit avansert kabelinstallasjonsskip som skal operere over heile verda, inkludert oppdrag frå grunt til djupt vatn.

Please contact us for more information

Ulstein Verft AS

P. O. Box 158,
NO-6067 Ulsteinvik
Norway

Tel: +47 7000 8000

gr@ulstein.com

Lars L Olsen DSC4221 compbw
Lars Lühr Olsen

Managing director

Tel: +47 908 49 800

lars.luhr.olsen@ulstein.com