Tulpar

Built by Ulstein Verft in 2002 for BUE Marine.The combined icebreaker, supply vessel and standby vessel for very shallow waters was built in 10 months​. The shipowner chose Ulstein Verft because they could not find any other yard with the competence to build such an advanced ship within their very tight time schedule.

Built by

Ulstein Verft AS

Year

2002

Owned by

BUE Marine

Yard number

268

Designed by

BMT Ltd

Ordered by

BUE Marine

Operated by

AGIP KCO

IMO Number

9263083

Principal dimensions

Length:
94.8 m
Beam:
21 m
Dead weight:
2880 tonnes
Draught:
2.5 m
Speed:
13 kn
Accomodation:
20 people
Deck area:
560 sqm

Note: Subject to selected variant configuration

Capacities

Diesel oil:
363 cbm
Potable water:
152 cbm
Water ballast:
1263 cbm
Mud / Brine:
354 cbm

Classifications

  • DnV + 1A1, Supply Vessel, SF, E0, Ice 1A*F, FiFi I, DK(+), HL(+)

Ship history

'Tulpar' has a draught of just 2.5 m, and is able to take on a deck load of 500 tonnes. It is supplied with four independent thrusters to be able to manoeuver in the ice.

It was very important that the 'Tulpar' was delivered on 16 September 2002 and not one single day later. The vessel needed to commence her journey from the northwest coast of Norway to the Caspian Sea via rivers and channels from St Petersburg, before the rivers started to freeze. The vessel was delivered two days ahead of schedule, on 14 September 2002.

Being 21 m wide, there was a potential problem transporting the vessel to the Caspian Sea, as the channels are only 16 m wide. The solution was to mount the side sections and bridge wings after the vessel’s arrival in Astrakhan, supervised by a site team from Ulstein Verft.

’Tulpar’ is rare also by having a male ’lady sponsor’. The only other vessel in the ship construction history at Ulstein is Yno 11, Torulf.
Stig Slettebakk at Ulstein Verft supervised the final construction work, and was asked by the Russian project manager, Mr Ingatov, to be the 'godmother' of 'Tulpar'. In the photo below, he is preparing the champagne bottle together with Mr Ingatov. The others are the Russian QA manager and his assistant, and Roy Lindseth at Ulstein Verft.

Naming-of-Tulpar.jpg#asset:5008

Managing director Carl Rolaston at BUE Marine Limited sent Ulstein Verft an email after delivery, honouring the yard for a ‘fantastic and high-standard vessel which was delivered on an impossible schedule’.

2017: Still active - IMO 9263083. Owner is BUE Marine, Edinburgh, UK. Manager is BUE Kazakhstan, Aktau, Kazakhstan. Flag: Aktau, Kazahstan

Skipshistorie

Tulpar er ein kombinert isbrytar, forsyningsfartøy og standby-fartøy for svært grunne farvatn. Skipet har ein djupgang på berre 2,5 meter og kan ta ei dekkslast på 500 tonn. Det er ustyrt med fire uavhengige thrusterar for å kunne manøvrere i isen.

Skipet vart bygd på ti månader. Reiarlaget valde Ulstein Verft fordi dei ikkje kunne finne noko anna verft med kompetanse til å byggje eit slikt avansert skip innanfor dei svært tette tidsrammene. Det var veldig viktig at 'Tulpar' vart levert 16. september 2002 og ikkje éin dag seinare. Skipet var nøydd til å starte på reisa si frå nordvestkysten av Noreg til det Kaspiske Hav via elvar og kanalar frå St Petersburg før elvane tok til å fryse. Skipet vart levert to dagar før planen, den 14. september 2002.

Ved at skipet er 21 m breitt, var der eit potensielt problem med å transportere skipet til det Kaspiske Hav, fordi kanalane berre er 16 meter breie. Løysinga var å montere på sideseksjonane og bruvingane etter at skipet kom fram til Astrakhan, og eit site team frå Ulstein Verft styrte det arbeidet.

Tulpar er eit sjeldsyn ved at det har mannleg gudmor. Det einaste andre fartøyet i Ulstein si skipsbyggingshistorie som kan skilte med noko tilsvarande, er bnr 11, Torulf.

Stig Slettebakk frå Ulstein Verft og fem andre kollegaer var med til Kazakhstan for å følgje sluttarbeidet på skipet. Han vart då spurt om å vere gudmor. På biletet over førebur han seg til dåpen (i midten), saman med den russiske prosjektleiaren Mr Ingatov (lengst til høgre). Dei andre er frå venstre den russiske QA-sjefen og hans assistent, og Roy Lindseth frå Ulstein Verft.

Den dagen skipet gikk ut på sin første jobb, sendte administrerande direktør Carl Rolaston i BUE Marine Limited ein e-post til Ulstein Verft: - Takk til alle involverte for eit fantastisk fartøy som er levert med høg standard og med ein umogleg tidsplan.

2016: Framleis aktivt - IMO 9263083.

Please contact us for more information

Ulstein Verft AS

P. O. Box 158,
NO-6067 Ulsteinvik
Norway

Tel: +47 7000 8000

gr@ulstein.com