Normand Ranger

An Anchor Handling Tug Supply Vessel of the VS 490 design. Normand Ranger is a powerful anchor handling vessel with a bollard pull of 287 tonnes. The vessel is equipped with a Multi Deck Handler and an Anchor Recovery Frame for safe anchor handling operations on deck.

Design

External design

Built by

Ulstein Verft AS

Year

2010

Owned by

Normand Ranger

Yard number

290

Designed by

Designed by Wärtsilä Ship Design Norway AS

Ordered by

Solstad Shipping

IMO Number

9416432

Principal dimensions

Length:
91 m
Beam:
22 m
Dead weight:
4019 tonnes
Draught:
7.95 m
Speed:
18.5 kn
Accomodation:
58 people
Deck area:
760 sqm

Note: Subject to selected variant configuration

Capacities

Fuel oil (MDO):
1210 cbm
Fresh water:
1015 cbm
Ballast:
2886 cbm
Liquid mud:
650 cbm
Dry bulk, cement; 4 off:
291 cbm
Rig chain lockers; 4 off:
649 cbm
ORO tank capacity:
1299 cbm

Classifications

  • DnV 1A1, ICE C, Tug, Supply Vessel, OILREC, SF, E0, DYNPOS-AUTR, CLEAN DESIGN, NAUT-OSV(A), COMF-V(3), Standby Vessel (S), Fi-Fi I, TMON, BIS, DK(+), HL(2.8)

Ship history

Delivered from Ulstein Verft on 5 May 2010. Ulstein Verft won the contract with GIEK and Sparebank 1 SR-Bank for completion of the anchor handling vessel. The ship came to Ulstein Verft from the bankrupt shipyard Karmsund Maritime Service in August 2009. The completion was a challenging task, but Ulstein Verft delivered the project to the agreed terms within time.

“It is challenging to take over a half produced vessel. We had to get a complete picture of everything that had been done, and whether it had been done correctly in relation to the regulations. Furthermore, we needed to provide an overview of which suppliers were still a part of the project. The interaction between engineering, procurement, planning and production was very important. We have an organisation that has the necessary expertise and experience to handle such challenges," said the yard's managing director on occasion of the delivery.

”We are very satisfied with the completion of Normand Ranger. The project has fulfilled our expectations when delivered from Ulstein Verft today," said Lars Peder Solstad, managing director at Solstad Offshore.

Normand Ranger entered the spot market in the North Sea after delivery.

Ulstein and Solstad have collaborated on several prestigious projects earlier such as the construction of Normand Installer and Normand Seven. Ulstein Verft has built 17 vessels for Solstad. The first anchor handling vessel, Normand Drott, was delivered in 1984.

From June 2017, Deep Sea Supply, Solstad Shipping and Farstad Shipping became one joint shipowning company, from 1 October 2018 the joint company is named Solstad Offshore.

Feb 2021: The AHTS vessel will enter into a one-year contract starting in Q2 2021, to support a major drilling campaign offshore northwest Australia .


Skipshistorie

Ulstein Verft vann kontrakten med GIEK og Sparebank 1 SR-Bank om ferdigstilling av eit stort ankerhandteringsfartøy for Solstad. Skipet kom frå det konkursramma Karmsund Maritime Service AS, og vart ein viktig brikke for å fylle opp produksjonskapasiteten ved Ulstein Verft.
- Solstad har vore ein viktig kunde for Ulstein i ei årrekkje, og dette er ei moglegheit til å gjenoppta det tette og gode samarbeidet vi har hatt tidlegare. Vi har samarbeidd om fleire prestisjeprosjekt tidlegare som til dømes bygginga av Normand Installer og Normand Seven. Sistnemnde vart Årets skip 2007. Vi ser fram til å kunne utvikle oss vidare saman med Solstad, sa dåverande administrerande direktør Karsten Sævik i Ulstein Verft.

Skipet er av typen VS 490 AHTS frå Wärtsilä Ship Design. Det er 91 meter langt, 22 meter breitt, har ei innreiing for 58 personar og får ei dødvekt på om lag 4500 tonn. Arbeidet på skroget vart stoppa i samband med konkursen, men vert slept til Ulstein Verft i midten av august 2009.
- Det å fullføre eit slikt prosjekt er krevjande, men Ulstein Verft er i ein svært god posisjon for å gjennomføre denne type prosjekt då vi har naudsynt kompetanse og kapasitetar i verksemda, fortalde Sævik.

- I og med at vi vart einige med Eidesvik om å utsette byggnummer 285 og 286, fekk vi ei opning til å ta på oss meir arbeid i perioda som bygg 290 no vil fylle. Dette er først og fremst viktig arbeid for engineeringsområdet vårt som elles ville fått mindre å gjere utover hausten 2009. I tillegg vil dette prosjektet også vere viktig for andre område i verftet, avslutta Sævik.

Normand Ranger vart levert frå Ulstein Verft 5. mai 2010.

I juni 2017 slo Deep Sea Supply, Solstad Shipping og Farstad Shipping seg saman til eitt reiarlag, som frå 1. oktober 2018 har namnet Solstad Offshore.

Feb. 2021: AHTS-skipet går inn på ein eitt-årskontrakt med oppstart andre kvartal 2021, som støttefartøy til eit større boreoppdrag utanfor nordvestkysten av Australia.

Please contact us for more information

Ulstein Verft AS

P. O. Box 158,
NO-6067 Ulsteinvik
Norway

Tel: +47 7000 8000

gr@ulstein.com