CBO Oceana

The PX105 design is a large PSV design, suitable for work in the Brazilian oil industry. The vessels are 88.9 metres long and 19 metres wide and has accommodation for 23 people. With a DWT of 4,700 tonnes they comply with Petrobras’ PSV 4500 tender.

Vessel type

Platform supply

Design

PX105

Built by

Estaleiro Oceana, Itajai, Brazil

Year

2016

Owned by

CBO

Designed by

Ulstein Design & Solutions AS

Ordered by

CBO

IMO Number

9715567

Principal dimensions

Length:
88.9 m
Beam:
19 m
Dead weight:
4700 tonnes
Speed (max):
15 kn
Accommodation:
23 POB

Note: Subject to selected variant configuration

Capacities

Featured solutions

Ship history

The first two newbuilds from the new Oceana yard in Brazil were ULSTEIN designs, platform supply vessels of the PX105 design. Both entered into operations on long-term contracts for Petrobras.

In his speech on the occasion of the naming ceremony of CBO Oceana in March 2016, yard manager Paul Kempers stressed the beauty of the vessel and the good cooperation between Ulstein and the yard in order to complete this high-quality ship.

“During her sea trial, I received several reports from the engineers and the Captain on the excellent results,” Mr Kempers said. For the second ship, using the experience gained from the CBO Oceana, Mr Kempers is convinced that the construction process will be a smooth one.
Vessel number two entered into operation for Petrobras more than two months prior to the agreed start date.

These vessels have a high operational window and can take on complex assignments far from shore. They come with the X-BOW® hull line design feature, in which slamming and abrupt stops from waves are minimised. The vessels are cost-effective and fuel-saving, and the crews get more efficient rest, which also increase safety. The size and versatility of these vessels make them suitable for many markets and operations.
The Ulstein contract with Oceana includes designs and equipment, as well as engineering.

CBO Oceana – delivered 30 March 2016 - IMO Number: 9715567
CBO Itajai – delivered 26 July 2016 - IMO Number: 9715579

A third vessel in this series, CBO Alianca, was also ordered by CBO for construction at the Alianca yard.


Skipshistorie

Dei to første nybygga frå det nye Oceana-verftet i Brasil var ULSTEIN-designa plattformforsyningsskip av PX105-designet. Begge gjekk rett inn på langtidskontraktar med Petrobras.

I talen sin i samband med dåpen av CBO Oceana i mars 2016, understreka verftsdirektør Paul Kempers fartøyet sitt design og det gode samarbeidet mellom Ulstein og byggeverftet for å fullføre dette høgkvalitetsskipet.

- Då ho var på prøvetur, fekk eg fleire rapportar frå skipsingeniørane og kapteinen om dei gode resultata, fortalde Kempers. For skip nummer to, var Kempers overtydd om at byggeprosessen ville gå smidig gjennom å dra nytte av erfaringane frå CBO Oceana.

Fartøy nummer to starta i arbeid for Petrobras meir enn to månader før avtalt startdato.

PX105-designet er eit stort PSV-design, eigna for arbeid i den brasilianske oljeindustrien. Fartøya er 88,9 meter lange og 19 meter breie og har overnatting for 23 personar. Med 4700 tonn dødvekt samsvarer dei med Petrobras sitt PSV 4500-anbod.

Skipa er svært operasjonelle og kan ta på seg komplekse oppdrag langt frå land. Dei har X-BOW skroglinedesign, der slag og bråstopp frå møtande sjø er minimert. Fartøya er kostnadseffektive og drivstoffbesparande, og mannskapa får meir effektiv kvile, noko som også aukar sikkerheita. Storleiken og fleksibiliteten til desse fartøya gjer dei eigna for mange marknader og operasjonar.

Ulstein sin kontrakt med Oceana inkluderte design og utstyr, i tillegg til engineering.

CBO Oceana - levert 30. mars 2016
CBO Itajai - levert 26. juli 2016

Eit tredje fartøy, CBO Alianca, i denne serien vart også bestilt av CBO for bygging ved Alianca-verftet.

Please contact us for more information