Ny milepæl for Nexans Aurora

Published


Kjølstrekkseremonien for det store, DP3-kabelleggingsfartøyet ‘CLV Nexans Aurora’ vart halden 24. april 2019. Skipet er tiltenkt å installere sjøkablar for den globale kabelprodusenten Nexans.

Kjølstrekk markerer oppstarten på samansettinga av blokkene som til saman utgjer eit fartøy.

Skroget vert bygd ved Crist, Polen, medan engineering, utrusting og systemintegrasjonen, førebuing for montering av kabelleggingsutstyret, testing, prøveturar og ferdigstilling vil bli gjort ved Ulstein Verft. Skipet er av typen ST-297 CLV, designa av Skipsteknisk.

CLV Nexans Aurora er 149,9 meter lang, 31 meter brei og har ein dødvekt på 17 000 tonn. Skipet har plass til 90 personar om bord.

- Aurora vil spele ei nøkkelrolle i installasjonen av våre banebrytande undersjøiske kablar som er med på å tilrettelegge for meir energi til verda, koble offshorevindparkar til rutenettet, støtte elektrifisering av offshore-petroleumsinstallasjonar og skape samankoblingar mellom land, sa Vincent Dessale, Senior Executive VP Subsea and Land Systems Business Group i Nexans, i samband med brennestarten i februar 2019.

Fartøyet vil bli utstyrt for å legge straumkablar, kabelskøyting og -reparasjonar og nedgraving av kablar. Det er planlagt for levering i 2021.

Prosjektleiar Hans Karsten Voldsund og prosjektleiar Frode Beyer, i høvesvis Ulstein Verft og Nexans.
Prosjektleiar Hans Karsten Voldsund og prosjektleiar Frode Beyer, i høvesvis Ulstein Verft og Nexans.

Please contact us for more information

Ulstein Verft AS

P. O. Box 158,
NO-6067 Ulsteinvik
Norway

Tel: +47 7000 8000

gr@ulstein.com