Offshorevindskip for Acta halvvegs i byggeprosessen

Published

Acta Marine sitt CSV-fartøy til offshorevindindustrien passerte halvvegsmerket i slutten av juli 2017. Fartøyet er av ULSTEIN SX195-design, og skal nyttast i tillegg til det eksisterande CSV-skipet 'Acta Orion' til offshore vindbyggingsprosjekt og relaterte marknader som dekommisjonering og olje- og gassverksemd.

Skrogkonstruksjonen av konstruksjonsstøttefartøyet for Acta Marine tok til i Crist i Polen i februar 2017, og det ferdige skroget er planlagt å bli slept til Ulstein Verft i Ulsteinvik tidleg i november 2017. Deretter skal Ulstein Verft fullføre utrustinga av skipet og å installere utstyret som trengst for oppdraga, mellom anna ei rørslekompensert gangbru og kran. Skipet skal ha innreiing for 120 personar.

Leveringa av CSV-skipet er sett til slutten av 1. kvartal 2018.

Please contact us for more information

Ulstein Verft AS

P. O. Box 158,
NO-6067 Ulsteinvik
Norway

Tel: +47 7000 8000

gr@ulstein.com