Konstruksjonsarbeidet på Acta Marine sitt offshorevindskip er i gong på Ulstein Verft

Published

Skroget til Acta Marine sitt nybygg, Acta Auriga, har kome fram til Ulstein Verft. Skipet er av ULSTEIN SX195-design, og skipstypen er eit konstruksjonsstøttefartøy til bruk i havvindindustrien. I løpet av dei komande månadene skal skipet bli utrusta og innreidd, testa og prøvekøyrd.

Designer's illustration of the Acta Auriga positioned at an offshore wind farm.
Designer's illustration of the Acta Auriga positioned at an offshore wind farm.

Fartøyet skal no ferdigstillast og SMST sitt oppdragsutstyr, rørslekompensert gangbru og 3D-kran vil bli montert på skipet.

Etter at skipet er levert, ved utgangen av første kvartal 2018, skal ACTA AURIGA slå følgje med ACTA ORION, som er det andre fartøyet i Acta sin flåte som er dedikert til walk-to-work, offshorelogistikktenester og innkvartering innan offshore fornybar og offshore energibransjen.

Kjenneteikn ved Acta Auriga:

• Sikker og trinnlaus person- og lastoverføring med rørslekompensert gangveg opp til Hs 3,0 meter

• 3D-rørslekompensert knekkbomkran for 6 tonns lasthandtering i sjøforhold opp til Hs 2,5 meter

• Optimal skrogform med ULSTEIN X-BOW® og ULSTEIN X-STERN®for arbeid ved ugunstige verforhold

• Toppmoderne hotellfasilitetar for inntil 120 personar

• 1 000 m2 dekkplass for lastlagring

Acta Marine har ein allsidig flåte på over 40 fartøy. Det familieeigde selskapet starta opp i 1970 og opererer globalt i eit breitt spekter av maritime område.

Ulstein Group er eit familiedrive selskap etablert i 1917, og er spesialisert på skipdesign, skipsbygging, system og tenester for den maritime marknaden. Selskapet har hovudkontor i Ulsteinvik. Ulstein Verft har levert meir enn 300 fartøy, og Ulstein Design & Solutions meir enn 100 design for fartøy med skrogforma X-BOW. Acta Auriga har også den nyutvikla hekkforma X-STERN, ein designkarakteristikk som aukar operasjonell fleksibilitet, reduserer drivstofforbruket og gir betre sikkerheit for mannskap og utstyr.