Ulstein Expo

Ulstein Expo is Ulstein Group's corporate exhibition, and is situated next to the reception in the head offices in Ulsteinvik, Norway.

Ulstein Expo tells the story of Ulstein Group’s past, present and visions for the future through films, audio recordings, pictures, objects and text. The exhibition's many modern features and interactive elements, makes it ideal for the visitor to wander around and learn and experience through listening, reading, watching and touching.

The exhibition is open Monday to Friday 8 a.m. till 3 p.m., or by appointment.

Please contact the reception to book a visit. Tel: +47 7000 8000 or e-mail: gr@ulstein.com

- - -

Ulstein Expo er Ulstein Group si bedriftsutstilling, og er plassert ved servicetorget i hovudkontoret i Ulsteinvik.

Ulstein Expo viser Ulstein Group si fortid, notid og visjonar for framtida gjennom film, lydopptak, bilete, gjenstandar og tekst. Utstillinga er lagt opp på ein moderne måte med bruk av mange interaktive element, så her kan kvar enkelt gå rundt og trykke, sjå, høyre og oppleve.

Utstillinga er open måndag til fredag kl 8 -13 eller etter avtale.
Kontakt servicetorget for å avtale eit besøk, tlf: 7000 8000 eller e-post: gr@ulstein.com